Výsledky vyhľadávania pre feudalny

FEUDUM feudálny majetok, léno
GILDA feudálny zväz kupcov
LÉNO druh majetku, feudum, feudálny majetok
MANDARÍN čínsky feudálny hodnostár
MANOR anglický feudálny majetok
NÓNA feudálny deviatok