Výsledky vyhľadávania pre grécky starovek

AIOLOS staroveký grécky kraj
ANTIKA grécky a rímsky starovek
ANTIKA grécky a rímsky starovek, umelecké dielo z tohto obdobia, kultúra tohto obdobia
ANTIKA grécky starovek (aj rímsky)
ARISTOTELES starogrécky filozof a encyklopedický vedec (polyhistor), najväčší filozof staroveku, zakladateľ logiky a mnohých ďalších špeciálnovedných odvetví (384 pred Kr. - 322 pred Kr.)
EFOR dozorca v starovekej Sparte, spartský úradník, starogrécky prefekt (zastar.)
PERIKLES grécky politik, rečník a zástanca demokracie v starovekých Aténach v Grécku (cca 495 pred. Kr. - 429 pred. Kr.)
POLIS starogrécky mestský štát, mestský štát v staroveku, staroveký mestský štát, antický mestský štát
XENOFANÉS z Kolofónu bol staroveký grécky předsokratický filozof (nar. okolo roku 570 pred nl, zomrel asi okolo roku 480 pred nl). Zdržiaval sa hlavne na Sicílii.
XENOFÓN grécky spisovateľ, autor v staroveku neskôr obľúbených spisov z rôznych odborov (okolo 430 pred. Kr. - 355 pred. Kr.)