Výsledky vyhľadávania pre hádž expresivne

KYDAL hádzal (expr.)
KYDALO hádzalo (expr.)
OKADIL zahádzal špinou (expr.)
OKYDAŤ zahádzať špinou (expr.)
ŠMÁRA hádže (expr.)
ŠMARALA hádzala (expr.)
ŠMARALI hadzali (expr.)
ŠMARALO hadzalo (expr.)
TREPE prudko hádže (expr.)