Výsledky vyhľadávania pre has ica

BARBORA (4. december) svätica, patrónka baníkov, delostrelcov, zajatcov, prachárov, hasičov, hutníkov, kamenárov, hrobárov, zvonárov, ochrankyňa pred búrkou, morom a horúčkou
BRETSCHNEIDER tajný policajt z Haškova románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
KARB nádrž na hasenie vápna, hasnica, po česky