Výsledky vyhľadávania pre javor

ACER javor (bot.)
ACER javor (bot.) 
ACER javor, po latinsky (lat., odb., bot.)
ACERO javor, po esperantsky
AHORN javor, po nemecky
CETUNA časť Bzince pod Javorinou
JAVORIE slovenský vrch v pohorí Javorie
KLEN listnatý strom, druh javora
SEKIER slovenský potok v Javorí
VRZAVKA osada v Myjavskej pahorkatine, miestna časť obce Bzince pod Javorinou