Výsledky vyhľadávania pre kaCíRSTVO

BLUD kacírstvo
HERÉZA kacírstvo, hlásanie bludov z hľadiska katolíckej cirkvi, zastávanie názorov odlišných od oficiálnych