Výsledky vyhľadávania pre kral po mad

ATLAS vojenský simulačný systém používaný Kráľovskou thajskou armádou
KIRÁLY kráľ, po maďarsky
ŠÁH bývalý afgánsky politik, posledný kráľ (Muhammad Záhir, 1914-2007)