Výsledky vyhľadávania pre krato

ANAXAGORAS grécky predsokratovský filozof, ktorý preniesol filozofiu z maloázijských miest do Atén (500/497 pred. Kr. - 428/427 pred. Kr.)
ANTISTÉNES starogrécky filozof, Sokratov žiak, zakladateľ kynickej školy (445/444-368/360 pred Kr.)
ARISTIPPOS starogrécky filozof, Protagorov a Sokratov žiak, zakladateľ kyrénskej školy (asi 435-355 pred Kr.)
FAIDÓN starogrécky filozof, žiak Sokratov, zakladateľ elidskej školy (asi 418-??? pred Kr.)
QUESNAY francúzsky ekonóm a lekár, hlavný predstaviteľ prvej ekonomickej školy fyziokratov a autor Ekonomickej tabuľky (1758, Tableau Economique), prvého modelu ekonomického kolobehu (Francois, 1694-1774)
SKD Strana konzervatívnych demokratov (skr.)
ŽOLÍK kratová hra