Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre kto sa uči

ABSTINENT kto zachováva abstinenciu, človek zdržujúci sa určitých pôžitkov
ADAPTÉR prístroj, zariadenie, ktorým sa niečo prispôsobuje na nové použitie, pomocný prístroj rozširujúci účinnosť hlavného prístroja
AKCELERÁTOR časť motorového vozidla, ktorou sa zrýchľuje činnosť motora, súčasť karburátora („plynový pedál“), urýchľovač, koeficient vyjadrujúci vplyv nárastu dopytu po tovare na rast dopytu po investíciach
AKTINOMORFNÝ v botanike skladajúci sa z rovnakých častí, ktoré sú rozložené pravidelne v kruhoch
ALANIS kanadsko-americká speváčka, ktorá si piesne píše sama, príležitostne účinkuje aj ako herečka, meno speváčky Alanis Nadine Morissette
ALFABETIZÁTOR učiteľ, ktorý sa podieľa na alfabetizácii
ANTROPOFILNÝ sprevádzajúci človeka, vyskytujúci sa pri ľudských sídlach a pri komunikáciach (o niektorých druhoch rastlín a živočíchov)
ARBOVÍRUS vírus vyvolávajúci infekčné ochorenia, ktorý prenášajú článkonožce
ARCHIVISTIKA odbor zaoberajúci sa diplomatickými materiálmi, ktoré stratili aktuálnosť
ASTROMETRIA odbor astronómie zaoberajúci sa určovaním polôh kozmických objektov, pozičná astronómia