Výsledky vyhľadávania pre len čo

ABBA lyrický žáner, lyrická báseň s námetom ranného lúčenia milencov
AC Coriolisovo zrýchlenie (angl.skr.)
ADAMITA naháč, člen (príslušník) sekty naháčov
ADAMITI členovia sekty naháčov
AITHLIOS brat praotca Grékov Helléna, praotec Aitólcov a Epejcov
AKONÁHLE len čo
AKREDITÁCIA poverenie, splnomocnenie, schválenie, prihlásenie sa pozvaných účastníkov konferencie, tlačovej besedy a pod. pri príchode
ALAŠ rascový likér, rascová pálenka, druh liehoviny (z rasce)
ALUNIT zásaditý síran draslíka a hliníka, klencový nerast
ANIMÁTOR pracovník určujúci alebo realizujúci pohyby filmových bábok alebo postavičiek kresleného filmu, pracovník organizujúci zábavu pre rekreantov