Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre ma na sebe

AUTOGÉNNY majúci pôvod v sebe, samočinný, pôsobiaci sám na seba, súvisiaci s autogénom
INCIDENCIA v matematike vzájomná poloha dvoch útvarov so spoločnou časťou alebo prvkom alebo v sebe vzájomne obsiahnutých, výskyt dvoch ochorení naraz
INTERFÁZA v biológii obdobie medzi dvoma po sebe nasledujúcimi mitózami
NIESLO malo na sebe
NOSÍ má niečo na sebe
NOSIL mal niečo na sebe
NOSILA mala niečo na sebe
NOSIŤ odnášať, prenášať, mať niečo na sebe alebo pri sebe, niesť, roznášať
NOSÍTE máte na sebe
TRANSPOZÍCIA prenesenie, prevedenie z jednej oblasti do druhej, prevod skladby do inej tóniny, v matematike výmena dvoch prvkov v permutácii, prestavba chromozómov vyvolaná tromi po sebe idúcimi fragmentáciami