Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre mn rad

ADAPTÉR pomocný prístroj rozširujúci účinnosť hlavného prístroja, napr. v jemnej mechanike alebo rádiotechnike
ALTERNÁCIA nahradenie, zaskakovanie, vzájomná výmena, striedanie, v divadle obsadenie jednej úlohy viacerými hercami, striedanie práce zdravej a postihnutej paže, striedanie hlások v jednom slove
ARCHÍV zbierka listín, dokumentov, písomností a fotografií na úradné alebo bádateľské účely, budova alebo miestnosť, kde je takáto zbierka uložená
BENEDIKTÍN člen mníšskeho rádu sv. Benedikta
BIT jednotka množstva informácie, binárna (dvojková) hodnota, jeden rád binárnej číslice
BONIFIKÁCIA zľava z účtu, náhrada za nekvalitné alebo neúplné plnenie, zúrodnenie pôdy zemnými úpravami, vylepšenie, zvýhodnenie
BRADLÁ gymnastické náradie
BRENTANO rakúsky filozof a teológ, predchodca fenomenológie, jeden z najvýznamnejších akademických filozofov druhej polovice 19. storočia, spoluzakladateľ rakúskej filozofickej tradície (Franz, 1838-1917)
BUTAKOV ruský kontradmirál, moreplavec a prieskumník (Alexej, 1816-1869)
CELESTÍN síran strontnatý, nerast, člen mníšskeho rádu sv. Celestína