Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre moc sa

ABSOLUTIZMUS vládna sústava, v ktorej má panovník neobmedzenú moc, neobmedzená vládna moc jednotlivca,absolútna monarchia, samovláda
ADAPTÉR prístroj, zariadenie, ktorým sa niečo prispôsobuje na nové použitie, pomocný prístroj rozširujúci účinnosť hlavného prístroja
AKREDITÁCIA poverenie, splnomocnenie, schválenie, prihlásenie sa pozvaných účastníkov konferencie, tlačovej besedy a pod. pri príchode
AMBULANCIA sanitka, oddelenie nemocnice alebo iného zdravotníckeho zariadenia, kam pacienti dochádzajú
APOLLO pomocná loď ponoriek Námorníctva USA
ATROPÍN veľmi jedovatý alkaloid užívaný ako liek v očnom lekárstve a v chirurgii, nachádza sa v ľuľkovci zlomocnom, durmane
AUTODEŠTRUKCIA samočinné zničenie, sebapoškodzovanie
AUTOGÉNNY majúci pôvod v sebe, samočinný, pôsobiaci sám na seba, súvisiaci s autogénom
AUTOMASÁŽ masáž bez pomoci maséra
AUTOMAT samočinne pracujúci stroj