Výsledky vyhľadávania pre naliehava prosba

ÚPENIE naliehavá prosba (poeticky)