Výsledky vyhľadávania pre nauk lod

AGROBOTANIKA náuka o poľnohospodárskych rastlinách a plodinách
AGROEKOLÓGIA náuka o vzájomných vzťahoch poľnohospodárskych plodín a vonkajšieho prostredia
KARPOBIOLÓGIA náuka o semenách a plodoch rastlín, karpológia
KARPOLÓGIA náuka o plodoch rastlín
MELODIKA súhrn znakov melódie, náuka o melódii
MOREPLAVECTVO náuka o vedení lode na mori, nautika, náuka o vedení lodí
NAUTIKA náuka o správnom vedení lode, navigácia
ONTOGÉNIA náuka o vzniku zárodku a jeho vývoji od oplodnenia vajíčka po dosiahnutie pohlavnej zrelosti