Výsledky vyhľadávania pre nižsí slachtic

BARONET nižší anglický šľachtic
BARONET príslušník nižšej anglickej šľachty, nižší šľachtic
EARL nižší anglický šľachtický titul, anglický šľachtic
MINORUM GENTIUM latinsky: nižšieho rádu, vo feudalizme označenie šľachtických rodov nedávno povýšených, na rozdiel od tzv. Rodovej, teda starej šľachty
SAMURAJ príslušník nižšej japonskej vojenskej šľachty, japonský nižší šlachtic, člen vojenskej japonskej šľachty
VLADIKA nižší český šľachtic
ZEMAN nižší šľachtic (hist.)
ZEMAN nižší šlachtic, statkár