Výsledky vyhľadávania pre omám (expr.)

OMÁRA omamuje (expr.)
OMÁRAM omamujem (expr.)
OMARIL omámil (expr.)
OMARILI omámili (expr.)
OMARILO omámilo (expr.)
OMARIŤ omámiť, očariť, omráčiť, ohúriť (expr.)
OMARME omámme (expr.)
OMOJIL omámil (expr.)
OŤAP ohúr, omám (expr.)
OŤAPÍ ohúri, omámi (expr.)