Výsledky vyhľadávania pre organizmus ludsky

ALKALOID dusíkatá zásaditá látka so silným, často jedovatým účinkom na ľudský organizmus, látka rastlinného pôvodu
BALNEOLÓGIA časť lekárskej vedy skúmajúca účinnosť liečivých prameňov na ľudský organizmus a určujúca správny postup kúpeľnej liečby
BALNEOLÓGIA veda skúmajúca účinnosť liečivých prameňov na ľudský organizmus
FARMAKOLÓGIA náuka o liekoch a ich účinkoch na ľudský organizmus
TELO ľudský organizmus, živý organizmus