Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre otázky

ANKETÁR kto robí anketu, kladie otázky
BARTH švajčiarsky filozof, ktorý sa zameriaval najmä na otázky identity švajčiarskej filozofie a problémy vzťahu filozofie a politiky (Hans, 1904-1965)
DOTAZY otázky, po česky
FRAGEN otázky, po nemecky
MAGNA CHARTA časté označenie listín upravujúcich základné štátne a občianskoprávne otázky
MAGNACHARTA časté označenie listín upravujúcich základné štátne a občianskoprávne otázky
WIMMER rakúsky filozof, ktorý skúma otázky filozofie dejín a teórie písania dejín filozofie (Franz Martin, *1942)