Výsledky vyhľadávania pre pismeno k

ALEF písmeno hebrejskej abecedy
ALEF prvé písmeno hebrejskej abecedy, označenie kardinálnych čísiel v teórii množín
ALEF židovské písmeno
ALFA prvé písmeno gréckej abecedy, začiatok, pôvod, začiatok a koniec niečoho, druh nukleárneho žiarenia
BETA grécke písmeno (B), písmeno gréckej abecedy
BETA v gréckej abecede písmeno b, vo fyzike elektrón emitovaný pri rádioaktívnom rozpade jadra atómu, rádioaktívne žiarenie vznikajúce pri rozpade atómového jadra
DELTA písmeno gréckej abecedy
DELTA písmeno gréckej abecedy „d“ , rozvetvenie ústia rieky do mora
DELTA písmeno gréckej abecedy, grécke písmeno (δ)
DIGAMA starogrécke písmeno pre neslabičné F, grécke písmeno, písmeno gréckej abecedy