Výsledky vyhľadávania pre plačom prejav žiaľ

OPLAKAL plačom oľutoval, plačom prejavil žiaľ
OPLAKAŤ plačom prejaviť žiaľ