Výsledky vyhľadávania pre počt

AD skr. pred rímskym letopočtom
ADIAFORÉZA chorobná nepoctivosť
AGEM značka výpočtovej techniky
AGLOBÚLIA nadmerné zníženie počtu červených krviniek
AGLOBÚLIA výrazný pokles počtu červených krviniek
AGLOMERÁCIA územnosprávny celok s väčším počtom obyvateľov, obvod veľkomestského typu
AGLOMERÁCIA zoskupenie veľkého počtu obyvateľov alebo priemyslu v určitej časti krajiny (stav.)
ACHR pred Kristom, pred naším letopočtom (ante Christum - lat. skr.)
ALGORITMUS súhrn matematických úkonov slúžiacich účelnému prevedeniu určitého výpočtu platného pre všetky podobné úlohy
AMPERSAND výpočtový technický znak