Výsledky vyhľadávania pre poberal sa

ODOBERALASA odchádzala, poberala sa