Výsledky vyhľadávania pre postrci na 7 písmen

POSOTIL postrčil
POSOTIŤ zľahka postrčiť, vystrčiť
POSUNÚŤ postrčiť