Výsledky vyhľadávania pre prejav ucty

BOZKAŤ dotknúť sa perami niekoho, niečoho pri prejave lásky, nežnosti, úcty a pod.
ČESŤ prejav, výraz úcty, pocta
HOLD okázalá verejná pocta, prejav úcty, pocty, česť
HOLD veľký prejav úcty
KOMPLIMENT poklona, lichôtka, pozdrav, prejav úcty, zdvorilosť
POCTA prejav úcty a uznania
POKLONA lichôtka, kompliment, prejav úcty