Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre prislusnik SA

ALÁN sarmatský jazdec, príslušník sarmatského jazdeckého kmeňa, Sarmat, nomád
ANGLOSASKÝ vzťahujúci sa na Anglosasov, čiže príslušníkov starogermánskych kmeňov aj príslušníkov národov hovoriacich po anglicky
ESAMAN člen (príslušník) bývalých útvarov SA, nacistický vojak
ESAMAN príslušník útvarov SA - za fašizmu
INFILTRÁCIA preniknutie, presiaknutie, vsakovanie zrážkovej alebo povrchovej vody do horniny, ukladanie cudzích látok alebo teliesok v tkanive, preniknutie príslušníka polície do zločineckej organizácie
JEHOVISTA príslušník náboženskej sekty Svedkov Jehovových, založenej v USA v 70. rokoch 19. storočia
KATAR zápal sliznice, príslušník náboženskej sekty hlásajúcej dobrovoľnú chudobu a odmietajúcej sviatosti, uctievanie kríža a relikvií
MORTALITA príslušník náboženského hnutia spájajúceho prvky kresťanstva islamu a židovstva cirkev ježiša kristasvätých posledných dní
PATRICIJ starorímsky príslušník mestskej rodovej šľachty, plnoprávny občan, starousadlý občan, bohatý, zámožný občan
PRÉTORIÁN príslušník osobnej gardy rím. cisárov