Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre prvok, zn y

AKTÍNIUM rádioaktívny kovový prvok, značka Ac
AMERÍCIUM kovový rádioaktívny prvok, značka Am
ANTIMÓN kovový prvok, značka Sb
ARZÉN chemický prvok, krehký striebrosivý kov, ktorého zlúčeniny sú prudko jedovaté, značka As
ASTÁT rádioaktívny prvok, značka At
BERKÉLIUM rádioaktívny prvok, značka Bk
BIZMUT chemický prvok, lesklý, krehký kov pridávaný do bronzu, značka Bi
BÓR tvrdý nekovový prvok, značka B
CÉR kovový prvok, značka Ce
CÍN kovový prvok, značka Sn, striebristý kov, lesklý kov