Výsledky vyhľadávania pre riadny

ABNORMÁLNY nenormálny, mimoriadny, nezvyčajný, zvláštny, odlišný, nezodpovedajúci pravidlu
AKCIDENČNÝ vedľajší mimoriadny príležitostný
ARISTIA mimoriadny hrdinský čin a jeho oslava v literárnom diele
ATRAKCIA príťažlivá scéna, výjav, mimoriadny artistický alebo iný výkon,porušenie väzby susedným slovom
BORDELÁR neporiadny človek
DECENT riadny, po anglicky
EHRLICH riadny, po nemecky
EMINENTNÝ mimoriadny, významný, vynikajúci, skvelý, výborný, význačný
EXKLUZÍVNY jedinečný, mimoriadny, neobyčajný
FARSKÝ český prírodovedec, entomológ, poľnohospodársky a lesný inžinier, riadny profesor ochrany lesa a poľovníctva Lesníckej fakulty VŠZ v Brne, biológ a organizátor československého lesníctva (Octavián, 1893-1969)