Výsledky vyhľadávania pre súčasťou

BETLEN sedmohradské knieža a vodca protihabsburského povstania v Kráľovskom Uhorsku na území dnešného Slovenska jeho ozbrojené vystúpenie bolo sčasti súčasťou tridsaťročnej vojny viedol aktívnu protestantsky orientovanú zahraničnú politiku (Gabriel 1580-1629)
CROSSBLANDE model nemeckého automobilu Smart (Značka Smart je súčásťou koncernu Mercedes-Benz)
FORFOUR model nemeckého automobilu Smart (Značka Smart je súčásťou koncernu Mercedes-Benz)
FORTWO model nemeckého automobilu Smart (značka Smart je súčasťou koncernu Mercedes-Benz)
GENERTEL Genertel je súčasťou medzinár. skupiny Generali Group, ktorej 100% vlastníkom je Generali Providencia so sídlom v talianskom Terste. Od roku 2010 pôsobí aj na Slovensku
KONÁR vetva, haluz, výrastok kmeňa, ktorý je súčasťou koruny stromu
MAKROEDAFÓN iný názov makrofauny tvorenej väčšími živočíchmi, ktoré sú súčasťou pôdneho spoločenstva
ORNITÍN prirodzená aminokyselina, ktorá je súčasťou niektorých antibiotík
POŽAL urobil súčasťou, zahrnul
ROADSTER model nemeckého automobilu Smart (Značka Smart je súčásťou koncernu Mercedes-Benz)