Výsledky vyhľadávania pre sieť lek na 4 písmená

RETE sieť (lek.)
UZOL miesto v prenosovej sieti alebo zariadenie, v ktorom sa vzájomne prepája niekoľko susedných okruhov siete, v telekomunikáciách aj ústredňa (tel.)