Výsledky vyhľadávania pre skutok, nem

TAT skutok, čin, akt, po nemecky