Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre slachty

ADÁT obyčajové právo chrániace výsady šľachty
ARISTOKRACIA šľachta a jej vláda za feudalizmu, dedičná vláda šľachty, privilegovaná vrstva spoločnosti
BARÓN príslušník najnižšieho stupňa vysokej šľachty
BARONET príslušník anglickej šľachty
BARONET príslušník nižšej anglickej šľachty, nižší šľachtic
BOJAR do začiatku 18. storočia člen najvyššej ruskej pozemkovej šľachty
GRAND príslušník španielskej vysokej šľachty, veľkorysý človek
KNIEŽA člen (príslušník) vysokej šľachty
MAGNÁT stredoveký príslušník bohatej pozemkovej šľachty v Uhorsku a Poľsku, boháč, majiteľ veľkého finančného, pozemkového alebo priemyselného majetku
MINORUM GENTIUM latinsky: nižšieho rádu, vo feudalizme označenie šľachtických rodov nedávno povýšených, na rozdiel od tzv. Rodovej, teda starej šľachty