Výsledky vyhľadávania pre sliedilo

SNORILO sliedilo, stopovalo (expr.)