Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre spoločenstvo

AŠEB rastlinné spoločenstvo na Sahare
BENTOS spoločenstvo rastlín a živočíchov žijúcich na morskom dne
BENTOS spoločenstvo rastlín a živočíchov, ktoré žije na morskom dne
BIOCENÓZA ekologicky vyvážené spoločenstvo organizmov obývajúcich určitý priestor, cenóza
BIOM spoločenstvo rastlín a živočíchov v určitej veľkej geografickej oblasti
BIOM spoločenstvo živočíchov a rastlín v určitej veľkej geografickej oblasti spolu s makroklímou a prostredím
CAHOOT spoločenstvo, po anglicky
CALPULLI aztécke rodové spoločenstvo so spoločným predkom
CENO prvá časť zložených slov s významom spoločenstvo, pospolitosť
CENÓZA rastlinné alebo živočíšne spoločenstvo