Výsledky vyhľadávania pre stan 6 na 6 písmen

ALTNER nemecký protestantský teológ a filozof, predstaviteľ kresťansky motivovaného ekologického hnutia (Günter, *1936)
AREIOS kresťanský kňaz z Alexandrie, zakladateľ ariánskej sekty (256-336)
ASEJEV ruský šachista a tréner (Konstantin, 1960-2004)
BETLEN sedmohradské knieža a vodca protihabsburského povstania v Kráľovskom Uhorsku na území dnešného Slovenska jeho ozbrojené vystúpenie bolo sčasti súčasťou tridsaťročnej vojny viedol aktívnu protestantsky orientovanú zahraničnú politiku (Gabriel 1580-1629)
BIRNER bývalý český tenista (Stanislav, *1956)
CESNAK slovenský mešťanosta a úradník (Július, 1863-1933)
GOLIAN slovenský brigádny generál, organizátor a významný predstaviteľ Slovenského národného povstania (Ján, 1906-1945)
KALVÍN francúzsky humanista, teológ, spoluzakladateľ protestantizmu (Ján, 1509-1564)
KOZINA vodca chodského povstania (Jan Sladký, 1652-1695)
LAŠČEK slovenský hokejista (Stanislav, *1986)