Výsledky vyhľadávania pre stav knizne

A DATO od udaného dňa (kniž.), odo dňa vydania alebo vystavenia, napr. účtu
BROJ stavaj sa na odpor (kniž.)
BROJIL staval sa na odpor (kniž.)
BROJIŤ stavať sa na odpor (kniž.)
KORUHVA zástava (kniž.), zvislý typ zástavy
NIRVÁNA stav pokoja (kniž.)
NORMALITA normálny stav (kniž.)
ORDO stavovské právo (kniž.)
POST postavenie (kniž.)
STATUS postavenie (kniž.)