Výsledky vyhľadávania pre ublíži

HOSTILITA sklon ublížiť inému človeku, nepriateľstvo
NEUBIL neublížil bitkou
RANIŤ ublížiť
URAZÍ ublíži na cti
URAZIA ublížia na cti
URAZIL ublížil na cti
URAZIŤ ublížiť na cti
UŠKODILO zaškodilo, ublížilo