Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre udalost po

AFÉRA nepríjemná, pohoršujúca udalosť, škandál
AFTERPARTY večierok konaný na záver nejakej akcie či udalosti, večierok po nejakej akcii
ANACHRONIZMUS čo odporuje danej dobe, čo je zastaralé, časovo nevhodné, kladenie osoby, javu alebo udalosti do inej doby než patrí, prežitok
CASE udalosť, po anglicky
CYKLUS opakujúci sa sled udalostí, pravidelná zmena činnosti, súbor jednotiek rovnakého typu idúci alebo opakujúci sa po sebe
DOINGS udalosti, po anglicky
EVENT udalosť, po anglicky
EVENTS udalosti, po anglicky
HYMNA slávnostná skladba k cirkevnej alebo inej udalosti ako symbol jednoty a spolupatričnosti, velebenie, chválospev
KALENDÁR zoznam udalostí podľa časového postupu