Výsledky vyhľadávania pre vyhlásil za neplatné na 8 písmen

ANULOVAL vyhlásil za neplatné