Výsledky vyhľadávania pre vysl

ABLEGÁCIA ustanovenie zástupcu vyslanca (zastar.)
ABLEGÁT vyslancov zástupca (zastar.)
ADAPTÁT pozorovateľný výsledok adaptácie organizmu
AKAJ vyslovuj redukované A
AKAL vyslovoval redukované a
AKALA vyslovovala redukované A
AKALI vyslovovali redukované A
AKANIE vyslovovanie redukovaného "a"
AKAŤ vyslovovať redukované A
AKCENT prízvuk, dôraz, znamienko prízvuku, spôsob výslovnosti, svojráznosť v rečovom prejave, najmä pri používaní nárečia