Výsledky vyhľadávania pre vztah pomer

TONALITA pomer jednotlivých tónov skladby k základnému tónu, vzťah tónin skladby k základnej, harmoický základ diela
ÚMERA vzťah pomerov