Výsledky vyhľadávania pre zárez na 4 písmená

OZUB výstupok na konci podkovy, výstupok na podkove, ozubec, výstupok alebo zárez slúžiaci na spájanie konštrukcií ap
ÚVOZ cesta zarezaná do terénu
VRUB zárez
VRUB zárez na rováši