Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre zavazny

DÔLEŽITÝ závažný, vážny
FAKULTATÍVNY nezáväzný, nepovinný, dobrovoľný
IMPORTANTNÝ naliehavý, dôležitý, závažný
LEX zákon, v starovekom Ríme všeobecne záväzný predpis prijatý ľudovým zhromaždením
MANDÁTNY povinný, záväzný
OBLIGATÓRNY záväzný nutný povinný obligátny
PORIADOK súhrn záväzných pravidiel
POURPARLER nezáväzný rozhovor, neformálna diskusia, jednanie medzi diplomatmi
RELEVANTNÝ významný závažný
STANOVY súhrn záväzných pravidiel