Výsledky vyhľadávania pre zivocicha

EMENDÁCIA zmena názvu živočícha alebo rastliny v spôsobe jeho písania
ENDOZOÓN živočích žijúci vnútri tela iného živočícha
GENOTYP celkový génový súbor organizmu, druh rastliny alebo živočícha zvolený za typického predstaviteľa
IMPRINTING vtlačenie, jav, keď živočích považuje za svoju matku predmet alebo cudzieho živočícha
KAURÍ ulita morského živočícha používaná ako platidlo
KORAL morský živočích s vápenatou kostrou, žijúci prisadnuto vo veľkých trsoch - kolóniách, vápenatá schránka tohto živočícha, drobná guľka na navliekanie na šnúru – korálik
KRYPTICKÉ sfarbenie nenápadné sfarbenie tela živočícha
LOCHNESKA slangové označenie údajnej príšery Nessie, záhadného vodného živočícha z jazera Loch Ness v Škótsku
METAMORFÓZA premena, zmena tvaru, vývoj orgánu odlišného od pôvodného genetického základu, premena hornín pôsobením horotvorných procesov, vývoj živočícha cez jedno alebo viac štádií larvy
NEKROFÁG živočích živiaci sa mŕtvym telom iného živočícha