Výsledky vyhľadávania pre zleto

FOBOS letecká bomba na ničenie letísk a vzletových dráh
HZL kód letiska Hazleton
SPÁJAŤ letovať spájkovať zletovať
SPAJKOVAŤ zletovať spájať