Výsledky vyhľadávania pre znak cin

DISOCIÁCIA rozpad duševnej činnosti ako príznak schizofrénie
IDEOGRAM obrázkový písmový znak (čínske písmo, mapové značky a pod.), báseň písaná alebo upravená do obrazca, ktorý naznačuje jej obsah, kaligram, carmen figuratum
KORELÁCIA súvsťažnosť medzi znakmi, dejmi alebo veličinami, vzájomné vzťahy medzi bunkami, pletiva a orgánmi viacbunkových organizmov, štatistická závislosť viacerých veličín
PINJIN čínsky systém prepisu čínskych znakov
SEMIÓZA znakový proces, ktorého základnými činiteľmi sú znak, ním označený jav a užívatelia znaku
STIGMA v medicíne: vrodené alebo dedičné znaky, nápadná škvrna na tele niektorých živočíchov, dýchací otvor hmyzu, svetlocitlivá škvrnka v bunke niektorých prvokov, znamenie, stopa po niečom, napr. zranení, znamenie hanby
SYMBOL znak, znamenie, predmet, ktorý predstavuje všeobecnejší pojem, znamenie s hlbším alebo skrytým významom, znak matematickej veličiny, chemická značka prvku, výsostný znak
SYMPTOMATICKÝ príznačný, zameraný na príznaky choroby, nie na jej príčiny