Výsledky vyhľadávania pre zovseobecnujem

ABSTRAHUJEME zovšeobecňujeme, odvodzujeme, vyvodzujeme, nebrerieme do úvahy, neprihliadame