Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre zviera nen

KONTUMÁCIA opatrenie na ochranu pred šírením zvieracej nákazy uzáverou postihnutej oblasti a obmedzením pohybu ostatných zvierat, nedostavenie sa k súdnemu pojednávaniu s následkami možnosti vynesenia rozsudku v neprospech nezúčastneného, nedostavenie sa športového
NATURALIZÁCIA zdomácnenie, napr. zvierat, udelenie štátneho občianstva cudzincovi
TETOVANIE pigmentácia kože alebo sliznice úmyselným alebo neúmyselným poranením, farebné obrazce vpichované do pokožky, trvalé značkovanie zvierat do miest s tenkou holou kožou