Výsledky vyhľadávania pre Úkon, čin

AKT čin, úkon, konanie, výkon, skutok