Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre á niť

AACO Asian Americans for Community Outreach
ABGÉBOVAŤ špiniť sa s niekým, strácať čas zbytočným konaním
ABGÉBOVAŤ SA špiniť sa niekým, strácať čas zbytočným konaním
ABGÉBOVAŤSA špiniť sa niekým strácať čas zbytočným konaním
ABOLISH odstrániť, po anglicky
ABS akrylonitrilbutadiénstyrén (skr.)
ABSTRAHOVAŤ odvodzovať, odvodiť, vyvodzovať, vyvodiť, zovšeobecniť, zovšeobecňovať, nebrať do úvahy, neprizerať, neprizrieť, neprihliadať, neprihliadnuť, vyvodzovať, napr. všeobecné závery či pojmy z jednotlivých javov či pojmov
ABSTRAKCIA zovšeobecnenie, zovšeobecňovanie, abstrahovanie, niečo neskutočné, neexistujúce, myšlienkové operácie od jednotlivého k všeobecnému, k zákonitostiam
ABUTILON tropická tvrdovláknitá priadna rastlina podobná konopiam
ACETONITRIL nitril kyseliny octovej, bezfarebná kvapalina